JKP, JKPchemical, JKP chemical, Hóa chất JKP, Dầu nhớt JKP, dầu nhờn JKP, J K P, Nhớt, Dầu, dung môi, Hóa chất, xử lý nước, dầu nhờn, dầu nhớt, dau nhot, dung môi, mỡ bôi trơn, chemical dosing, hóa chất nồi hơi, hóa chất tháp giải nhiệt, chemical dosing for boiler, chemical dosing for cooling, chemical dosing for Chiller, lubricant, lub

DẦU TUABIN SINOPEC TSA, ISO VG 32, 46, 68

Giá bán: Liên hệ

ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ĐIỂM Độ ổn định oxi hóa vượt trội giúp tối đa thời gian sử dụng dầu. Tính thoát khí, chống tạo bọt và khử nhũ tương nước xuất sắc, đảm bảo phân tách khí gas và nước khỏi dầu nhanh. Tính chống gỉ và chống ăn mòn nổi bật giúp bảo vệ kim loại. Khuyến nghị sử dụng Phù hợp với nhà máy điện, máy móc hàng hải chịu tải trung bình và nặng Phù hợp với Tuabin chạy khí công nghiệp và Tuabin hơi nước chịu tải nặng.

Danh mục: DẦU TURBINE

Giới thiệu sản phẩm DẦU TUABIN SINOPEC TSA, ISO VG 32, 46, 68

Product description 
Sinopec L-TSA Turbine Oil is available in ISO viscosity grades 32, 46 and 68.
Formulated with high-quality base oil and selected additives, it offers good
oxidation stability and corrosion protection along with good demulsibility,
antifoaming and air release properties. 
Applications 
Sinopec L-TSA Turbine Oil is suitable for use in:
• Steam turbines used in industrial power generation. 
• Large to moderate marine steam turbine propulsion machinery and associated auxiliary equipment.
• Industrial steam turbines, gas turbines and water turbines.
• Circulating systems, anti-friction bearings, enclosed gears, hydraulic units and other industrial applications, providing 
there is no requirement for antiwear additives. 
Features and benefits 
• Good oxidation stability prolongs the service life of the oil and increases service intervals.
• Good air release properties protect against air entrainment and ensure optimum oil film thickness, protecting 
equipment components.
• Good antifoaming properties avoid the build up of foam, and reduce oil leakage from the system. 
• Good water separation properties ensure that any water contamination can be easily separated from the oil, protecting 
equipment against rusting and corrosion and extending oil life. 
• Anti-rust and corrosion prevention properties further protect equipment from rusting and corrosion, and extend 
equipment life.